آنها که کهن شدند و اینها که نوند

آنها که کهن شدند و اینها که نوند
هر کس بمراد خویش یک تک بدوند

این کهنه جهان بکس نماند باقی
رفتند و رویم دیگر آیند و روند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.