آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی

باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.