امروز ترا دسترس فردا نیست

امروز ترا دسترس فردا نیست
و اندیشه فردات به جز سودا نیست

ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.