بر مفرش خاک خفتگان می‌بینم

بر مفرش خاک خفتگان می‌بینم
در زیرزمین نهفتگان می‌بینم

چندانکه به صحرای عدم مینگرم
ناآمدگان و رفتگان می‌بینم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.