عمرت تا کی به خودپرستی گذرد

عمرت تا کی به خودپرستی گذرد
یا در پی نیستی و هستی گذرد

می نوش که عمریکه اجل در پی اوست
آن به که به خواب یا به مستی گذرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.