مهتاب به نور دامن شب بشکافت

مهتاب به نور دامن شب بشکافت
می نوش دمی بهتر از این نتوان یافت

خوش باش و میندیش که مهتاب بسی
اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.