چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست

چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست
چون هست ز هر چه نیست نقصان و شکست

انگار که هر چه هست در عالم نیست
پندار که هر چه نیست در عالم هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.