چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست

چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست
چون هست بهرچه هست نقصان و شکست

انگار که هرچه هست در عالم نیست
پندار که هرچه نیست در عالم هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.