یک جام شراب صد دل و دین ارزد

یک جام شراب صد دل و دین ارزد
یک جرعه می مملکت چین ارزد

جز باده لعل نیست در روی زمین
تلخی که هزار جان شیرین ارزد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.