یک روز ز بند عالم آزاد نیم

یک روز ز بند عالم آزاد نیم
یک دمزدن از وجود خود شاد نیم

شاگردی روزگار کردم بسیار
در کار جهان هنوز استاد نیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.